De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Vraagtekens bij cijfers van de EU

toegevoegd op

Cijfers van de EU over verkeersslachtoffers sterk geflatteerd.

Recent is door de EU bekend gemaakt dat er in de EU jaarlijks 135 000 gewonden zouden vallen in het verkeer. Dit cijfer is volstrekt ongeloofwaardig: in Nederland alleen vielen in 2016 al bijna 22 000 ziekenhuisgewonden te betreuren. Dat dit voor de hele EU “maar” 6 maal hoger zou zijn zou betekenen dat Nederland qua verkeersONveiligheid koploper zou moeten zijn. Ook het gepubliceerde cijfer dat de totale schade 100 miljard Euro zou bedragen is volstrekt ongeloofwaardig. De SWOV heeft becijferd dat de schade alleen al voor Nederland 14 miljard Euro jaarlijks is, dus het totale cijfer voor de hele EU moet veel en veel hoger zijn. Derhalve plaatsen wij ook grote vraagtekens bij het aantal dodelijke slachtoffers, wij vermoeden dat ook dit aantal veel groter is dan de EU ons wil doen geloven.

Wij betreuren daarenboven ten zeerste dat de doelstellingen om het aantal slachtoffers terug te dringen wederom vooruitgeschoven is, nu naar 2030 omdat de oorspronkelijke, op zich weinig ambitieuze, doelen voor 2020 met geen mogelijkheid gehaald gaan worden. Dit is des te wranger omdat er technologie beschikbaar is om de verkeersonveiligheid sterk terug te dringen, maar deze NIET gebruikt wordt. Wij hebben dit al uitgebreid beschreven in ons ‘Zwartboek’ en wij vinden de onwil volstrekt onbegrijpelijk, volstrekt onacceptabel en volstrekt immoreel gezien de enorme hoeveelheid menselijk leed dat door de verkeersonveiligheid wordt veroorzaakt.

Opgemerkt kan worden dat een vermindering van de verkeersonveiligheid als bijkomend voordeel een  vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen als CO2, NOx en fijnstof met zich mee zou brengen omdat veel aanrijdingen ontstaan door te hard rijden.