De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Verkeersslachtoffers werd gehouden op 17 juni 2017.  Het was een interessante ledenvergadering met veel vragen van de leden, die gelukkig allemaal door het bestuur konden worden beantwoord.

Ook zijn het secretariële jaarverslag 2016 en de financiële jaarrekening 2016 goedgekeurd. Beide verslagen treft u elders op deze website aan, bij het onderwerp “Over ons” en vervolgens bij het item ANBI.