De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Doelstellingen

De Vereniging  wil in de  eerste  plaats  de anonieme verkeersslachtoffers een gezicht en een stem geven.

De Vereniging wil dit  tot uitdrukking brengen door namens   alle verkeersslachtoffers naar buiten toe op te treden als spreekbuis, zowel naar de samenleving  alsmede naar de landelijke  en regionale politiek toe.

De Vereniging  heeft zich tevens ten doel  gesteld als  belangenvereniging een platform te zijn voor alle groepen van verkeersslachtoffers.

De Vereniging Verkeersslachtoffers wil ook een bron van informatie zijn voor de grote groep van betrokkenen van een verkeersongeval alsmede voor belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de problematiek van de gevolgen van een verkeersongeval.