De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Het bestuur

Caroline Reindl – voorzitter

Nelly Vollebregt – vice-voorzitter en penningmeester

dr. Hans van Maanen – bestuurslid

Jetty van der Werf – bestuurslid

Marten Buis Рbestuurslid en gedelegeerde VVS bij de FEVR

Monetta Wuring – bestuurslid

Tjakko Bouwman – adviseur VVS

Prof. ir. Jan de Kroes – adviseur en oprichter VVS

mr. Chris Schmidt – juridisch adviseur VVS

mr. Rob Vermeeren – juridisch adviseur VVS

mevr. mr. Denise Du Bois, juridisch adviseur VVS

Joop Schut – communicatie VVS

drs. ir. P. van de Koogh – voormalig directeur van TNO Delft, adviseur VVS

dr. P. Hustinx – traumatoloog en medisch adviseur VVS

prof. dr. R.J.A. Goris – traumatoloog en medisch adviseur VVS

mr. J. (Koos) Spee – adviseur op het gebied van verkeersrecht en verkeersbeleid

prof. Jac. Wismans – strategisch adviseur voor de Commissie OngevalsAnalyse (COA)

dr. ir. C. Spaans – adviseur voor de Commissie OngevalsAnalyse (COA) met betrekking tot ongevallen met het Openbaar Vervoer (OV)

Kees Zandbergen – Nationale Politie eenheid Den Haag – adviseur VVS

Ruud F. Witte, journalist en media-adviseur VVS