De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Jaarverslag 2016

Door de Algemene Ledenvergadering, die op 17 juni 2017 plaatsvond, zijn het secretariële jaarverslag 2016 en de financiële jaarrekening 2016 unaniem goedgekeurd. De financiële jaarrekening kunt u vinden onder het kopje “Over ons” bij het onderwerp “ANBI”. Voor het secretariële jaarverslag, zie Jaarverslag 2016