De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Over de Herdenking 2017

Een verslag van de Herdenking Verkeersslachtoffers 2017

Zoals ieder jaar organiseerde de Vereniging Verkeersslachtoffers op de derde zondag in november een herdenking voor verkeersslachtoffers, die jaarlijks vallen in het verkeer. In 2017 voor de 22e keer. De wereldwijde herdenking is bedoeld voor nabestaanden van verkeersslachtoffers, die overlijden ten gevolge van het ongeval, maar ook voor verkeersslachtoffers, die het overleven maar aan een verkeersongeval vaak blijvend letsel overhouden. Het thema van deze herdenking luidde “Omgaan met een veranderd leven!”. Want hoe ga je verder, als je iemand verloren hebt of als je de rest van je leven gehandicapt blijft? We moeten oog hebben voor het leed, dat het verkeer ons jaarlijks berokkent. En het slachtoffer moet voor ons allemaal in het middelpunt staan. Want het kan ieder van ons overkomen!

De Herdenking Verkeersslachtoffers 2017 vond plaats in het Zalencentrum “Huis het Bosch” te Lexmond. Het was een mooie en waardige herdenking. Met goede toespraken van de heer prof. dr. Antony Pemberton, victimoloog en directeur van het onderzoeksinstituut Intervict van de universiteit van Tilburg en van de heer M. van Middelkoop, wethouder Verkeersveiligheid van de gemeente Zederik, waar de herdenking plaatsvond. Maar er waren ook mooie en aangrijpende verhalen van bestuurslid Marten Buis, die zijn vader verloor in het verkeer en van  Ina Terlouw, die zelf slachtoffer werd van een verkeersongeval.

Tussen de toespraken door en na de twee minuten stilte was er prachtige muziek van het gitaarduo Marlot Hendriks en Koen Hutten. Ook een aantal officiële instanties betuigden hun medeleven door het aanbieden van prachtige bloemstukken. Die bloemstukken werden na afloop van de herdenking aangeboden aan ziekenhuizen en revalidatiecentra, waar veel verkeersslachtoffers terechtkomen na een verkeersongeluk.

Met deze herdenking krijgen verkeersslachtoffers een gezicht en een stem!