De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

PERSBERICHT over Zwartboek van de Vereniging Verkeersslachtoffers

toegevoegd op

Omdat in het jaar 2015 de Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) 20 jaar bestaat, wordt teruggekeken op  20 jaar problematiek voor verkeersslachtoffers. Hoewel in de afgelopen 20 jaar een aantal zaken is verbeterd, zijn er nog steeds te veel situaties, die voor verkeersslachtoffers zeer nadelige gevolgen hebben. De VVS heeft deze problemen geïnventariseerd en daarvan een ‘Zwartboek’ samengesteld.

Dit ‘Zwartboek’ wordt op 8 december 2015 in boekvorm aangeboden aan de vaste kamer-commissies van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie. Daarna wordt het vrijgegeven voor verdere verspreiding. Het ‘Zwartboek’ is een inventarisatie van problemen waarmee verkeersslachtoffers worden geconfronteerd na hun ongeval rondom de straf-, civielrechtelijke en letselschadeafhandeling. De VVS hoopt dat de politiek naar aanleiding van het ‘Zwartboek’ de wetgeving rond verkeersongevallen en –misdrijven onder de loep gaat nemen en daarbij het slachtoffer een centrale plaats toekent. Mede op basis van de ervaringen van haar leden, welke ook staan vermeld in het ‘Zwartboek’, hoopt de VVS een bijdrage te leveren aan de bevordering van de verkeersveiligheid.

De VVS is ervan overtuigd, dat de in het ‘Zwartboek’ genoemde maatregelen ertoe kunnen leiden dat, in tegenstelling tot de huidige berichtgeving, een daling van het aantal slachtoffers tot het jaar 2020 tot het niveau, zoals beschreven in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 – 2020, wèl gehaald zou kunnen worden.

Het ‘Zwartboek’ is een publicatie van de VVS. Belangstellenden kunnen het na 8 december gratis downloaden van de website: www.verkeersslachtoffers.nl . Eventuele opmerkingen en aanvullingen kunt u sturen naar de VVS, aangezien zij voornemens is een jaarlijkse ‘update’ te publiceren.

Noot voor de redactie: De Vereniging Verkeersslachtoffers is in 1995 opgericht met als doelstelling verkeersslachtoffers een gezicht en stem te geven. Daarnaast bevordert de vereniging het contact tussen haar leden en vormt zij een aanspreekpunt voor overheden en andere instanties. De vereniging adviseert op het gebied van verkeersveiligheid, medische, juridische en de arbeidsrechtelijke nasleep van ongevallen. De vereniging streeft naar een nauwkeuriger en snellere afhandeling van verkeersongevallen. Verder werkt de vereniging aan een groter begrip vanuit de samenleving voor de slachtoffers. De Vereniging Verkeersslachtoffers maakt deel uit van de Fédération Européenne des Victimes de la Route (FEVR). Dit is de Europese federatie van nationale verenigingen van verkeersslachtoffers. De FEVR wordt sinds 10 jaar erkend door de Verenigde Naties en heeft daarbij een raadgevende stem.
Woordvoerders: