De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

PERSBERICHT over ongeval op de A2

toegevoegd op

Naar het zich laat aanzien is woensdag 30 december een zwaar verkeersmisdrijf gepleegd op de A2 nabij Maarssen, richting Utrecht. De berichten hierover maken melding van een auto, die zich met zeer hoge snelheid (gesproken werd over
zeker 200 km/h!) achterin een andere auto geboord heeft, die daardoor gecatapulteerd werd en over de kop sloeg.
Door dit misdrijf is een persoon om het leven gekomen en zijn er zeven (zwaar-)gewond geraakt en lagen de brokstukken over een lengte van 300 m verspreid over de A2.

Wij, de Vereniging Verkeersslachtoffers, zijn van mening dat, als deze berichten juist blijken te zijn en bewezen kunnen worden, de dader op dezelfde wijze gestraft dient te worden als bij andere levensdelicten. Wij hopen dat er voor de waarheidsvinding
gebruik wordt gemaakt van de -objectieve- informatie, die beschikbaar is in de “Event Data Recorders” (EDR’s) van de betrokken voertuigen zodat de gedragingen van de dader zonder verdere twijfel blootgelegd kunnen worden. In ons recentelijk
gepubliceerde “Zwartboek” hebben wij duidelijk gemaakt dat het gebruik van EDR’s bij ongevalsanalyse naar onze mening een standaard procedure zou dienen te zijn, hebben wij gewezen op de sterk verhoogde “ongevals”-kans door te hoge snelheid en de sterk oplopende gevolgen van te hoge snelheid. Alleen als dit soort misdrijven op dezelfde wijze worden bestraft als andere delicten kan er van het strafrecht een preventieve werking uitgaan.

Het “Zwartboek” kan gratis, als pdf-file, worden gedownload van de website www.verkeersslachtoffers.nl