De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Waar zijn we mee bezig?

toegevoegd op

Met diepe teleurstelling heeft de Vereniging Verkeersslachtoffers kennis genomen van het uitermate onbevredigende vonnis voor de 20-jarige bestuurder die een 16-jarige jongen heeft doodgereden door met meer dan het dubbele van de maximumsnelheid te rijden. Wij beschouwen dit als een misdrijf en vinden de opgelegde straf (240 uur werkstraf en 3 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid) in geen enkele verhouding staan tot dit -volstrekt onnodige- gevaarzettende gedrag.

Wij hadden gehoopt, dat er geleidelijk aan bij de Rechterlijke Macht enig besef zou zijn ontstaan, dat dit soort misdrijven niet langer door de samenleving wordt getolereerd en dat het opleggen van straffen, die meer recht doen aan het misdrijf, een zekere preventieve werking zouden hebben.

Helaas blijkt ook uit dit vonnis weer, dat verkeershufterig gedrag nog steeds met fluwelen handschoenen wordt aangepakt, geholpen door volstrekt onbegrijpelijke arresten van de Hoge Raad, die geheel voorbijgaan aan de primaire “raison d’etre” van de verkeerswetgeving: ons alles veiligheid. Daarnaast kan worden opgemerkt dat hetĀ  handhaven van de rijontzegging een wassen neus is, waardoor dergelijke “straffen” volstrektĀ  ineffectief zijn.