De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Trajectcontrole als alternatief voor bomenkap langs N-wegen

toegevoegd op

De Vereniging Verkeersslachtoffers heeft met diepe zorg kennis genomen van het grote aantal, als ‘eenzijdige ongevallen’ aangemerkte gebeurtenissen die de laatste dagen is voorgevallen en waarbij een groot aantal slachtoffers, ook dodelijke, zijn te betreuren. Wij kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken dat bij veel ‘eenzijdige ongevallen’ (te) hoge snelheid een rol heeft gespeeld. In een bedenkelijk hoog percentage hebben bomen langs de weg bijgedragen aan de ernst van de gevolgen. De roep om deze bomen dan maar te kappen is begrijpelijk, maar gezien het landschappelijk belang van deze bomen is hiertegen, ook begrijpelijk, veel verzet. Wij vinden dat eerst de dieperliggende oorzaak van deze ‘eenzijdige ongevallen’ opgehelderd dient te worden alvorens tot een dergelijke (onomkeerbare) ingreep over te gaan.

Wij stellen derhalve voor om op die trajecten, waar veel ‘eenzijdige ongevallen’ plaats hebben gevonden eerst trajectcontrole in te stellen. Daarnaast is van groot belang de EDR (de Event Data Recorder) uit te lezen. Hiermee kan worden vastgesteld of (te) hoge snelheid wel of niet een belangrijke bijdrage aan dit probleem heeft geleverd, in ieder geval zal er een sterke, preventieve werking van uitgaan om de maximum snelheid op deze trajecten te respecteren.

De EDR -ook wel zwarte doos- genoemd, is standaard aanwezig in alle moderne motorvoertuigen van het Nederlands wagenpark.