De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Landelijk een standaard Verkeersongevallenprotocol

toegevoegd op

De Vereniging Verkeersslachtoffers is geïnteresseerd betrokken in het overleg om te komen tot een landelijk Verkeersongevallenprotocol, dat met name in werking moet gaan bij verkeersongevallen waarbij dodelijke en/of ernstig gewonde slachtoffers zijn betrokken. Een landelijke uitgifte van een gestandaardiseerde aanpak voor zowel grote, middelgrote en kleinere gemeenten, zal onder meer gaan zorgen voor een nulmeeting na verkeersongevallen, die effectiever kan worden ingezet bij de juridische- en letselschade afwikkeling. 

Het pilot-traject is medio mei jl. van start gegaan. DTV Consultants zal gedurende de eerste periode samen met alle input partijen een eerste concept voorstel opstellen. De volgende aspecten spelen daarin een belangrijke rol:         
– Aandacht voor slachtoffers en/of nabestaanden
– Het stroomlijnen van de communicatie 
– Analyse ongevalslocatie
– Nauwkeurige afstemming politie, wegbeheerders en betrokken partijen.  
– Proactieve maatregelen op vergelijkbare locaties

Vervolgens gaat  DTV Consultants begeleiding geven aan het opstellen en implementeren van het protocol in drie pilot gemeenten: Tilburg, Alphen a/d Rijn en Velsen. Na monitoring en evaluatie van de  pilot-gemeenten zullen de ervaringen worden gedeeld en de leerpunten worden ingezet voor een implementatieplan bij geïnteresseerden gemeenten, om vervolgens over te gaan tot verspreiding en implementatie bij andere gemeenten in Nederland.  We houden rekening met een looptijd pilot van circa een jaar.

Het project wordt medegefinancierd door de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving en Interpolis.

Nelly Vollebregt                                                        
Voorzitter