De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

VVS tevreden over advies Remkes maximumsnelheid 100 km/uur

toegevoegd op

De Vereniging Verkeersslachtoffers heeft met tevredenheid kennisgenomen van het advies van de Commissie Remkes om de uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen te verminderen door het verlagen van de maximum-snelheden.

Wij willen benadrukken dat hierdoor niet alleen de uitstoot van stikstofoxiden, maar ook die van het broeikasgas CO2 verlaagd wordt en dat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van het “Urgenda”-vonnis.

Wel willen wij er op wijzen dat, voor het bereiken van de beoogde doelstellingen, een strikte handhaving op ALLE wegen noodzakelijk is, niet alleen op de autosnelwegen.

Wat wij daarnaast toejuichen is dat door het verlagen van de maximumsnelheden het aantal slachtoffers op de weg, zowel doden als gewonden, ook zal afnemen.

Wel vinden wij het triest te moeten constateren dat de primaire reden voor dit voorstel het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen is en niet het verminderen van het aantal slachtoffers, iets dat de politiek al geruime tijd zegt na te streven, maar waarvoor effectieve acties achterwege blijven.