De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Doelstellingen

De Vereniging  wil in de  eerste  plaats  de anonieme verkeersslachtoffers een gezicht en een stem geven.

De Vereniging wil dit  tot uitdrukking brengen door namens   alle verkeersslachtoffers naar buiten toe op te treden als spreekbuis, zowel naar de samenleving  alsmede naar de landelijke  en regionale politiek toe.

De Vereniging  heeft zich tevens ten doel  gesteld als  belangenvereniging een platform te zijn voor alle groepen van verkeersslachtoffers.

De Vereniging Verkeersslachtoffers wil ook een bron van informatie zijn voor de grote groep van betrokkenen van een verkeersongeval alsmede voor belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de problematiek van de gevolgen van een verkeersongeval.

ZWARTBOEK

Eind 2015 boden we ons Zwartboek aan de Tweede Kamer der Staten Generaal aan. In dit Zwartboek staan voorstellen, die – eenmaal uitgevoerd – óók de overheid zeer veel kosten zouden besparen èn veel belangrijker: veel ongevallen zouden voorkomen. Wij proberen ieder jaar een Appendix uit te brengen waarin de ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden besproken. >Lees meer

Wilt u meevechten met Vereniging Verkeersslachtoffers?

Steun ons dan in de vorm van een donatie. Een Vereniging als de VVS kan, het is helaas niet anders, niet bestaan zonder giften en/of donaties. Bijdragen uit de samenleving zijn dan ook van harte welkom. >Lees meer

Bent u zelf Verkeersslachtoffer?

Of nabestaande? Dan kan het helpen in contact te komen met andere slachtoffers, dan hulp te ontvangen van de stichting. U kunt lid worden van de Vereniging Verkeersslachtoffers voor € 18,- per jaar. >Lees meer