De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Doneren of sponsoring

Een Vereniging als de VVS kan, het is helaas niet anders, niet bestaan zonder giften en/of donaties. Bijdragen uit de samenleving zijn dan ook van harte welkom.

Giften  waarbij is aangeven voor welk doel van de Vereniging ze zijn bestemd, zullen worden ‘geoormerkt’. Dit betekent dat wij als Vereniging garanderen dat uw gift uitsluitend voor het door u aangegeven doel aangewend zal worden.

Giften die niet specifiek voor een bepaalde doelstelling zijn geschonken komen in de algemene middelen van de Vereniging terecht. Deze giften zullen  worden aangewend om de noodzakelijke kosten te kunnen bestrijden.

Door de Belastingdienst is de Vereniging Verkeersslachtoffers aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.  Dankzij deze ANBI-status zijn giften aan onze vereniging  fiscaal aftrekbaar.

Uw gift/donatie kunt u storten op bankrekening:  ING:  NL90 INGB 0000 2697 of  ABN AMRO:   NL72 ABNA 0467 7034 85. Dit onder vermelding van uw naam en het eventuele doel van uw gift.

Doneren via iDEAL, creditcard, machtiging, etc.

Sponsoren worden verzocht contact met het secretariaat op te nemen.