De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Bestuur

Nelly Vollebregt:  Voorzitter

Marten Buis: Penningmeester

Jetty van der Werf: Secretaris

Hans van Maanen: Algemeen bestuurslid en commissie ongevalsanalyse

Monetta Wuring: Algemeen bestuurslid

Leo Vollebregt:  Bestuurslid en gedelegeerde bij FEVR

 

Caroline Reindl: Adviseur VVS   (voorheen Voorzitter)

Tjakko Bouwman: Adviseur VVS

Prof. ir. Jan de Kroes: Adviseur en oprichter VVS

mr. Chris Schmidt: Juridisch adviseur VVS

mr. Rob Vermeeren: Juridisch adviseur VVS

mevr. mr. Denise Du Bois: Juridisch adviseur VVS

Joop Schut: Communicatie VVS

drs. ir. P. van de Koogh: Voormalig directeur van TNO Delft, adviseur VVS

dr. P. Hustinx: Traumatoloog en medisch adviseur VVS

prof. dr. R.J.A. Goris: Traumatoloog en medisch adviseur VVS

mr. J. (Koos) Spee: Adviseur op het gebied van verkeersrecht en verkeersbeleid

prof. Jac. Wismans: Strategisch adviseur voor de Commissie OngevalsAnalyse (COA)

dr. ir. C. Spaans: Adviseur voor de Commissie OngevalsAnalyse (COA) met betrekking tot ongevallen met het Openbaar Vervoer (OV)

Ruud F. Witte: Journalist en media-adviseur VVS