Afdrukken
Categorie: hulp bij
Hits: 598

De VVS is aangesloten bij de Europese Federatie van Verkeersslachtoffers, FEVR (Fédération Européenne des Victimes de la Route), opgericht in 1991, met aanvankelijk 20 ledenorganisaties uit 15 Europese landen.

De Federatie is inmiddels uitgegroeid naar 24 aangesloten organisaties uit 17 landen. De Federatie en aangesloten verenigingen hebben gemeenschappelijke doelstellingen. De Federatie onderhoudt als NGO (Non Governmental Organisation) contacten op mondiaal en Europees niveau, waardoor de stem van de verkeersslachtoffers ook bij de Verenigde Naties, de WHO, Wereld Gezondheids Organisatie, en de Europese Unie gehoord wordt.

De Federatie coördineert als overkoepelende organisatie de activiteiten van de aangesloten verenigingen. Destijds, in 1995 toen de Herdenkingsdag werd ingesteld op initiatief van Engeland en Nederland, was de FEVR uitsluitend een Europese aange­legen­heid en werd gesproken van de Europese Herdenking. In de loop van 2010 hebben een aantal slachtoffer-organisaties in landen buiten Europa zich bij de Federatie aangesloten want ook deze zuster­organisaties willen hun doden en gewonden op dezelfde dag herdenken. Daarom heeft de Algemene Vergadering van de FEVR besloten voortaan uit te gaan van een Wereldwijde Herdenkings­dag. Inmiddels hebben de Verenigde Naties de derde zondag in november aanbevolen als dé dag in het jaar om de verkeersslachtoffers te gedenken. In veel landen, waaronder Nederland, wordt naast de Landelijke Herdenking ook op enkele andere plaatsen een Regionale Herdenking georganiseerd.

De Paus heeft in 2003 voor het eerst tijdens het Angelus de zegen uitgesproken over de Worldwide Remembrance Day. In 2008  is in de algemene vergadering van de Verenigde Naties een Resolutie over deze dag aanvaard met algemene stemmen. Op 16-09-2008 werd dezelfde resolutie ook in het Congres van de USA aangenomen en in 2011 in de vergadering van de EU in Straatsburg.

De WHO heeft op 11 mei 2011 de periode 2011-2020 uitgeroepen tot decennium van Actie voor verkeersveiligheid en heeft tot doel om 5 miljoen levens te sparen. Dit wereldwijde plan geeft overheden, burgergemeenschappen en de private sector een handvat om samen te werken om de veiligheid van voertuigen en wegen te verbeteren en bestuurders van voertuigen, passagiers en voetgangers voor te lichten over veilig gedrag in het verkeer. Actie ondernemen om de levens van anderen in het verkeer te redden zal onze grootste bijdrage zijn aan de herinnering van hen die al in het verkeer zijn omgekomen of ernstig gewond. Laten we er een gedenkwaardig decennium van maken. Voor meer informatie over de FEVR verwijzen wij graag naar de website www.fevr.org.