Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 215

In juli heeft het CBS een persbericht doen uitgaan met de jubelende kop 'Daling verkeersdoden afgelopen 20 jaar groter bij autorijders dan fietsers', daarmee de indruk wekkend dat de maatregelen om de verkeersonveiligheid terug te dringen succesvol zijn geweest voor het gemotoriseerde verkeer. Maar een analyse van dit persbericht en de daarin gerapporteerde gegevens leert dat dit valt onder de categorie 'leugens, halve waarheden en statistieken'.

Want de daling heeft plaatsgevonden tussen 1999 en 2009 en is inmiddels omgebogen naar een stijging! Wij zien hierin een poging om de slechte prestaties van de kabinetten vanaf 2010 t.a.v. de verkeersveiligheid te verdoezelen en dit keuren wij ten zeerste af. Ook zijn wij van mening dat het CBS zichzelf hiermee geen dienst heeft bewezen. Ook heeft ons vertrouwen in dit instituut heeft een flinke knauw gekregen. Beide documenten zijn op deze website hieronder beschikbaar.

pdfDaling verkeersdoden afgelopen 20 jaar groter bij autorijders dan fietsers

pdfCBS cijfers Reactie