De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Speerpunten

De Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) wil de anonieme verkeersslachtoffers een gezicht en een stem geven.

De VVS bundelt en behartigt dan ook de belangen van verkeersslachtoffers en hun naasten. Ook is de VVS vraagbaak en forum voor lotgenotencontact. Als erkend gesprekspartner van de overheid en de verzekeringswereld ijvert de VVS voor voortdurende verbetering van zorg, nazorg en procedures voor de afwikkeling van letselschade. De VVS maakt zich sterk voor het verder terugdringen van het aantal doden en gewonden in het verkeer. De VVS doet dat door bij bestuur en politiek aan te dringen op stringentere verkeersmaatregelen en handhaving. Ook gedrag en bewustzijn krijgen aandacht om iedere weggebruiker er toe aan te zetten zich veiliger te gedragen.

Het bestuur neemt de volgende punten op in het speerpuntenbeleid:

  • Bevorderen handhaving van opgelegde straffen
  • Belangenbehartiging en vraagbaak
  • Zero tolerance beleid m.b.t. alcohol en drugs
  • Verbetering van de afwikkeling van letselschadedossiers