De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.

Statuten

Op deze pagina vindt u de kerntekst van de statutaire doelstellingen van de Vereniging Verkeersslachtoffers. In Artikel 2, lid 1 van onze statuten worden in hoofdlijnen de volgende doelstellingen geformuleerd.

  • Het verbeteren van de hulpverlening aan verkeersslachtoffers.
  • Het met een -actieve betrokkenheid van de leden- een bijdrage aan de verkeersveiligheid.
  • Het een maal per jaar organiseren van herdenking van verkeersslachtoffers.
  • Het in samenwerking met nationale en internationale instanties en organisaties  behartigen van belangen van verkeersslachtoffers.
  • Het in samenwerking  met nationale en internationale instanties en organisaties bevorderen van de uniformering  van verkeersveiligheidseisen, de rechtspraak, schadevergoeding en hulpverlening aan verkeersslachtoffers.

De volledige tekst van de statuten kunt u downloaden.