30 april 2021 | Door: Nelly Vollebregt | Zoals u zich ongetwijfeld nog zult herinneren is vorige week het geactualiseerde Verkeersveiligheidsmanifest gelanceerd, gekoppeld aan de 3 oproepen aan het komende Kabinet. Ook al hadden we de pech van last minute afzeggingen van Kamerleden, het debat met de aanwezige Kamerleden was naar onze mening inhoudelijk toch interessant, mede met dank aan Peter van der Knaap.

Het verkeersveiligheidsmanifest 2.0 is gepresenteerd en heeft hoge verwachtingen tot het toenemen van een veiliger verkeer. De totstandkoming van het manifest is in samenspraak gebeurt met bijna veertig organisaties, waaronder de vereniging Verkeersslachtoffers. Wij mogen er vanuit gaan, dat binnen de formatie voor het nieuwe kabinet, de verkeersveiligheid hoog geprioriteerd gaat worden. Deze verwachting wordt versterkt door te zien dat de eerder opgestelde Nationale doelstelling, met maximaal 500 verkeersdoden in 2020, niet zijn gehaald. Dat laat een fors negatief verschil zien van 22% ten opzichte van de CBS cijfers over 2020 met een berekening van 610 verkeersdoden. Dit afschrikwekkende hoge aantal, afgezet tegenover de fors minder gereden kilometers, ten gevolge van de coronapandemie, roept de overheid op te investeren in veiligheid op de weg.

Ook zien we dat er 21.400 ernstig verkeersgewonden zijn te betreuren in 2019. Een aantal waar veel intens leed achter schuil gaat. Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat de Nationale doelstelling met maximaal 10.000 ernstig verkeergewonden in 2020 met meer dan 100% wordt overschreden.

Fietsen gevaarlijkste vervoermiddel

Wij zien dat ruim 30% van de verkeersdoden in 2020 een fietser is geweest. Dat maakt de fiets tot het meest gevaarlijke vervoermiddel. Een antwoord hierop kan zijn: Infrastructurele verbeteringen, afgestemd op de toename van het fietsverkeer en inzet tot meer bewustwording voor een veiliger verkeergedrag. Echter het resultaat daarvan neemt jaren in doorlooptijd. Die tijd hebben we niet en kunnen we ons niet permitteren met deze aantallen fietsdoden. Wij roepen op maatregelen te nemen met een direct resultaat. Naar voorbeeld van de Europese landen om ons heen, waar we zien dat na de invoering van een helmplicht voor de leeftijdsgroep tot 16 jaar, het aantal fietsdoden sterk verminderd. Een tweede groep voor de helmplicht zijn de e-bike gebruikers boven de 60 jaar. In deze leeftijdsgroep gaan de auditieve- en visuele kwaliteiten er niet op vooruit, echter de snelheid met de e-bike neemt wel toe. Deze omstandigheden vragen om meer bescherming. De verwachting is dat, na een effectief voorbeeld, de fietshelm ook door een groeiend aantal fietsers uit de overige leeftijden categorieën zal worden gebruikt.

Ook was er veel aandacht van landelijke en regionale media en vakbladen, waaronder landelijke dagbladen als AD, Telegraaf, Volkskrant en Trouw en ook Radio & TV, zoals NOS, RTL, WNL en BNR Nieuwsradio. Ook hebben velen van u op 22 april via uw eigen kanalen aandacht gevraagd voor het manifest en de oproepen aan het nieuwe Kabinet. Hartelijk dank daarvoor! Met deze gezamenlijke inzet hebben we veel aandacht weten te trekken voor dit belangrijke onderwerp.

Mocht u het debat gemist hebben, of het willen delen? Dat kan. U vindt het op YouTube:

Het verhaal van Ingrid

Het was in de vroege ochtend van 31 oktober 2020. Ik ging met mijn herdershond zijn dagelijkse rondje door het bos en langs het dorp fietsen. Geen betere manier om de dag te beginnen! Ik stak de provinciale autoweg over en sloeg rechtsaf het fietspad op richting het dorp. Het fietspad loopt naast de weg en wordt daarbij gescheiden door een groenstrook. Aan de andere kant ligt naast de sloot een boerenerf met dichte bosachtige begroeiing.

> Lees het hele verhaal >
> Lees meer verhalen van verkeersslachtoffers >

Laat uw stem horen!

Heeft u tips, aandachtspunten, een vraag of wilt u meer informatie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met u op. 

[Form form12345 not found!]

Handsfree bellen in de auto moet verboden worden.. >>