Jaarlijks wordt er wereldwijd op de derde zondag van november een herdenking georganiseerd.

Dit jaar zal de Jaarlijkse Herdenking Verkeersslachtoffers plaatsvinden op zondag 17 november 2024. 

Aanmelden voor de Herdenking
Aanmelden is (nog) niet mogelijk. 

Herdenking 2023

Op zondag 19 november 2023 in het provinciehuis in Haarlem. We kijken terug op een intieme en indrukwekkende middag. 

Bekijk de uitgebreide informatie over de herdenking en download het programma.
> Download hier het Herdenkingsboekje 2023. 
> Ga naar een artikel in LetselschadeNews blad over de herdenking (vanaf pagina 12).

Herdenking 2022

Op zondag 20 november 2022 van 14.00 uur –16.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) vond de Jaarlijkse Herdenking Verkeersslachtoffers plaats. Dit jaar in Huis der Provincie in Arnhem (Markt 11, 6811 CG Arnhem).

In 2022 was het thema “Omzien naar elkaar”. Dit thema is gekozen uit de ervaring, dat verkeersslachtoffers en nabestaanden blijvend warmte en aandacht nodig hebben. Het omzien naar elkaar kan soms op subtiele wijze en -passend in het moment- worden ingevuld. Nabestaanden en verkeersslachtoffers, willen gehoord en gezien worden. Ze willen hun verhaal kwijt, niet één keer maar telkens weer.

> Download de uitnodiging voor de herdenking 2022.
> Download het Herdenkingsboekje 2022.

Herdenking 2021

De herdenking in 2021 zou plaatsvinden op 21 november in Provinciehuis Gelderland in de stad Arnhem. Naast de adviezen van het OMT samen met de maatregelen van het kabinet heeft het VVS bestuur meegewogen dat wij als bestuur een grote eigen verantwoordelijkheid hebben. Alles afwegende heeft uw VVS bestuur besloten de Herdenking 2021 als fysieke bijeenkomst niet te laten plaatsvinden.

Er is hard gewerkt om op bijzondere wijze aandacht te vragen en stil te staan bij de ons ontvallen verkeersslachtoffers. Het initiatief van de jaarlijkse herdenking gaat uit van de internationale organisatie FEVR (Fédération Européenne des Victimes de la Route). Dat betekent, dat alle aangesloten landen hun verkeersslachtoffers herdenken op dezelfde dag! In Nederland wordt deze dag door de Vereniging Verkeersslachtoffers georganiseerd.

Er is hard gewerkt om in korte tijd een veelbetekenende video te produceren. De video laat ons stilstaan bij de ons ontvallen Verkeersslachtoffers. Gelijktijdig zijn de gevolgen voor nabestaanden, die door het grote gemis dagelijks voelen, levenslang te krijgen door wat hen is aangedaan. Ook doen wij een oproep op meer bewustwording in het verkeer. De verkeersregels zijn er voor ons aller veiligheid en dienen door alle weggebruikers 24/7 te worden nageleefd. Door passend verkeersgedrag kan veel onnodig leed worden voorkomen en zorgen we in dit leven wat beter voor elkaar.

De video is vanaf zondag 21 november 2021, 13.30u te bekijken op deze website via deze link.

Herdenking 2020

De Vereniging Verkeersslachtoffers, zich laten inspireren, om op de wereldwijde herdenkingsdag, passend in deze tijd, aandacht te geven, aan dit belangrijke moment om in verbondenheid stil te staan bij de vele verkeersslachtoffers en nabestaanden in Nederland.

Thema Herdenking: Verkeersveiligheid: Dat doen we samen.

herdenking2020

Zondag 15 november 2020 | The world Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Onderstaand een uitgebreide VVS boodschap in film.

Daarnaast hebben we veel ceremoniële bijdragen van Provincies in Nederland ontvangen. Deze zijn via deze link te bekijken.

Brand een kaars
Ook roepen we iedereen op om vrijdag 15 november 2020 een brandende kaars voor het raam te plaatsen om zo symbolisch de verkeersslachtoffers te herdenken. Mogen wij u verzoeken, indien van toepassing, hieraan zoveel mogelijk bekendheid te geven binnen uw organisatie en/of belangstellenden daarbuiten.

Terugblik eerdere herdenkingen

De herdenking in 2019 was op zondag 17 november 2019 in Tilburg. Dit was de 24e keer dat deze herdenking plaats heeft gevonden. Met deze herdenking krijgen verkeersslachtoffers een gezicht en een stem!
> U kunt hier meer informatie lezen over de FEVR.

Het thema in 2019: “Hou me vast”

Het thema is niet zomaar gekozen, maar verwijst naar de behoefte dat verkeersslachtoffers vastgehouden willen worden. Soms bedoelen we dit letterlijk, vaak bedoelen we het figuurlijk. Nabestaanden en verkeersslachtoffers, die letsel opgelopen hebben willen gehoord en gezien worden. Ze willen hun verhaal kwijt, niet één keer maar meerdere keren.
> Download hier de uitnodiging van de Nationale Herdenking 2019

Herdenkingsboekje

Ieder jaar maken we een herdenkingsboekje. Hieronder kunt u de Herdenkingsboekjes van de afgelopen jaren downloaden.
> Herdenkingsboekje 2019
> Herdenkingsboekje 2018
> Herdenkingsboekje 2017

Uit de Herdenking van 2017

Het afgelopen jaar –jaar 2017- hebben we naast de ruim 21.000 ernstige verkeersgewonden, te maken met 613 dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland. Op uitnodiging van (het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân) Het ROF -en- in het kader van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad, zijn wij hier bijeen in de Panoramazaal van de AchmeaToren, die vandaag exclusief open is voor de bezoekers van de Herdenking. Wij kijken vanuit deze zaal uit op het Wilhelminaplein, waar 613 lege stoelen staan opgesteld, één voor ieder dodelijk slachtoffer in 2017. Een indrukkende beeltenis, deze 613 stoelen staan symbool voor de verkeersslachtoffers die ons binnen Nederland in 2017 zijn ontvallen.

Het verhaal van Ingrid

Het was in de vroege ochtend van 31 oktober 2020. Ik ging met mijn herdershond zijn dagelijkse rondje door het bos en langs het dorp fietsen. Geen betere manier om de dag te beginnen! Ik stak de provinciale autoweg over en sloeg rechtsaf het fietspad op richting het dorp. Het fietspad loopt naast de weg en wordt daarbij gescheiden door een groenstrook. Aan de andere kant ligt naast de sloot een boerenerf met dichte bosachtige begroeiing.

> Lees het hele verhaal >
> Lees meer verhalen van verkeersslachtoffers >

Alcoholslot moet een standaard veiligheidsmaatregel worden >>