• Excerpt: De wetgever zou veel meer moeten doen dan nu om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen i.p.v. stijgen. Onze verbetervoorstellen liggen bij de Tweede Kamer en zijn ook te vinden in ons ‘Zwartboek’ en de jaarlijkse Appendices hiervan.
 • Button Text: Vecht mee

Wij blijven vechten

De wettelijke positie van verkeersslachtoffers moet aanzienlijk worden verbeterd. Door de huidige, slachtoffer-vijandige, wetgeving wordt een verkeersslachtoffer erg eenvoudig ‘dubbel slachtoffer’. Het vaststellen van de aansprakelijkheid verloopt vaak moeizaam doordat het Proces Verbaal teveel op de strafrechtelijke en te weinig op de civielrechtelijke kant van de aanrijding is gericht, maar de aansprakelijkheid is cruciaal voor het slachtoffer. Want als de aansprakelijkheid niet onbetwistbaar wordt vastgesteld heeft het slachtoffer geen enkel recht op schadevergoeding. Dat hier een groot probleem speelt blijkt wel uit het gegeven dat jaarlijks 7 miljard Euro (!) van de kosten van de verkeersonveiligheid (door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid berekend op 14 miljard Euro per jaar) op de slachtoffers wordt afgewenteld. De slachtoffers betalen daarmee bijna drie maal zoveel als de motorrijtuigenverzekeraars.

De begeleiding van verkeersslachtoffers dient aanmerkelijk verbeterd te worden. Niemand weet van tevoren dat hij verkeersslachtoffer zal worden, maar na een aanrijding krijgt een slachtoffer met veel instanties (Politie, Justitie, medici, revalidatie, ziektekosten, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, keuringsartsen, re-integratie, UWV, etc.) te maken en moet er veel geregeld worden, terwijl het slachtoffer alle energie nodig heeft voor het lichamelijk en geestelijk herstel. Dit heeft voor het

slachtoffer sterk nadelige consequenties omdat deze noch voorbereid noch vertrouwd is met alle zaken die na een ongeval op hem afkomen. Als er ook nog sprake is van hersenletsel wordt dit voor een slachtoffer een haast ondoenlijke opgave. Deze problematiek zou door een ‘Case Manager’, die goed is ingevoerd, moeten worden overgenomen zodat het slachtoffer zich geheel op zijn herstel kan richten.

Er moet nog veel veranderen aan de Nederlandse wetgeving om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen. Eind 2015 boden we ons Zwartboek aan aan de Tweede Kamer. Hierin staat uitgebreid beschreven wat er allemaal veranderd zou moeten worden aan de wetgeving om dit te realiseren. Helaas blijkt steeds weer dat er politieke onwil is om hier serieus aan te werken, hoewel er vele mogelijkheden gebruikt zouden kunnen worden. Ieder jaar bieden we een appendix aan waarin we de ontwikkelingen van het afgelopen jaar beschrijven.
Lees meer in ons Zwartboek.

Als we alcohol en snelheid kunnen uitbannen hebben al 2/3 van de verkeersdoden voorkomen. Ook de mobiele telefoon en navigatie leiden ernstig af. Elke vorm van het gebruiken van de mobiele telefoon (of navigatie) zorgt gedurende 27 seconden voor minder alertheid achter het stuur. De wetgeving rond het afwikkelen van de gevolgen van een verkeersongeval is nog steeds gebaseerd op de wet uit 1930 uit het Burgerlijk Wetboek, waarbij het slachtoffer, wettelijk gesproken, de ‘sterke’ partij is en geheel op eigen kosten en risico moet vechten tegen verzekeringsmaatschappijen.

We blijven vechten om de onderstaande doelen te bereiken:

 1. “Event Data Recorders” (EDR’s)  moeten verplicht worden uitgelezen bij aanrijdingen. 
 2. Handsfree bellen in de auto moet verboden worden.
 3. Gebruik van mobiele telefoon op de fiets moet verboden worden (zomer 2019 gerealiseerd, ook als deze in een houder staat, nu nog handhaven).
 4. De maximum snelheid moet 100 km/u blijven, ook in de avond en de nacht.
 5. Zero tolerance beleid m.b.t. alcohol en drugs:
  1. Het alcoholslot moet ingevoerd worden als “veiligheidsmaatregel”.
  2. Voer het “rijbewijsslot” verplicht in.
  3. Voer de “Intelligente Snelheids Adapter”(ISA) verplicht in.
 6. Er moet een grotere differentiatie in de aanbevolen snelheden komen op matrixborden, bijvoorbeeld 110 km/h, 90 km/h, 70km/h, 50 km/h en 30 km/h.
 7. De schade van een verkeersongeval/aanrijding moet verhaald worden op de veroorzaker als er sprake is van een verkeersmisdrijf.
 8. Er moeten recidive ingevoerd worden voor bekeuringen die gevaarzettend zijn.
 9. De afwikkeling van letselschadedossiers moet sterk verbeterd worden. 
 10. Er moet serieus werk gemaakt worden van de vervolging van verkeersmisdadigers en leg straffen op die enigszins in verhouding staan tot de gevolgen van het misdrijf.

Lees voor ons Zwartboek voor een overzicht en uitleg van alle doelen en adviezen.


Vecht u mee?

Voor € 18,- wordt u lid van onze vereniging. Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe groter we de vuist kunnen maken richting de regering. Word lid!

Het verhaal van Ingrid

Het was in de vroege ochtend van 31 oktober 2020. Ik ging met mijn herdershond zijn dagelijkse rondje door het bos en langs het dorp fietsen. Geen betere manier om de dag te beginnen! Ik stak de provinciale autoweg over en sloeg rechtsaf het fietspad op richting het dorp. Het fietspad loopt naast de weg en wordt daarbij gescheiden door een groenstrook. Aan de andere kant ligt naast de sloot een boerenerf met dichte bosachtige begroeiing.

> Lees het hele verhaal >
> Lees meer verhalen van verkeersslachtoffers >

Alcoholslot moet een standaard veiligheidsmaatregel worden >>