10 juli 2019 | De Vereniging Verkeersslachtoffers is geïnteresseerd betrokken in het overleg om te komen tot een landelijk Verkeersongevallenprotocol, dat met name in werking moet gaan bij verkeersongevallen waarbij dodelijke en/of ernstig gewonde slachtoffers zijn betrokken.

Een landelijke uitgifte van een gestandaardiseerde aanpak voor zowel grote, middelgrote en kleinere gemeenten, zal onder meer gaan zorgen voor een nulmeeting na verkeersongevallen, die effectiever kan worden ingezet bij de juridische- en letselschade afwikkeling.

Het pilot-traject is medio mei jl. van start gegaan. DTV Consultants zal gedurende de eerste periode samen met alle input partijen een eerste concept voorstel opstellen. De volgende aspecten spelen daarin een belangrijke rol:
– Aandacht voor slachtoffers en/of nabestaanden
– Het stroomlijnen van de communicatie
– Analyse ongevalslocatie
– Nauwkeurige afstemming politie, wegbeheerders en betrokken partijen.
– Proactieve maatregelen op vergelijkbare locaties

Vervolgens gaat DTV Consultants begeleiding geven aan het opstellen en implementeren van het protocol in drie pilot gemeenten: Tilburg, Alphen a/d Rijn en Velsen. Na monitoring en evaluatie van de pilot-gemeenten zullen de ervaringen worden gedeeld en de leerpunten worden ingezet voor een implementatieplan bij geïnteresseerden gemeenten, om vervolgens over te gaan tot verspreiding en implementatie bij andere gemeenten in Nederland. We houden rekening met een looptijd pilot van circa een jaar.

Het project wordt medegefinancierd door de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving en Interpolis.

Nelly Vollebregt
Voorzitter

Het verhaal van Ingrid

Het was in de vroege ochtend van 31 oktober 2020. Ik ging met mijn herdershond zijn dagelijkse rondje door het bos en langs het dorp fietsen. Geen betere manier om de dag te beginnen! Ik stak de provinciale autoweg over en sloeg rechtsaf het fietspad op richting het dorp. Het fietspad loopt naast de weg en wordt daarbij gescheiden door een groenstrook. Aan de andere kant ligt naast de sloot een boerenerf met dichte bosachtige begroeiing.

> Lees het hele verhaal >
> Lees meer verhalen van verkeersslachtoffers >

Laat uw stem horen!

Heeft u tips, aandachtspunten, een vraag of wilt u meer informatie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met u op. 

[Form form12345 not found!]

Handsfree bellen in de auto moet verboden worden.. >>