SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is onze missie om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan een veiliger wegverkeer.

SWOV helpt antwoord te vinden op vragen waar beleidsmakers en andere verkeersprofessionals mee te maken krijgen. SWOV is een organisatie zonder winstoogmerk: een belangrijk deel van ons onderzoek wordt bekostigd uit publieke middelen.

Behalve met de rijksoverheid werken we veel samen met provincies en gemeenten, maar ook met andere organisaties uit het publieke domein. Hetzelfde geldt voor adviesbureaus, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Ook werken we samen in internationale onderzoeksprojecten, zoals die van de Europese Unie.

Onafhankelijk

SWOV is inhoudelijk onafhankelijk. Een Programma Adviesraad en een Wetenschappelijke Adviesraad adviseren ons over de programmering en de kwaliteit van het onderzoek. Dat onderzoek is veelal interdisciplinair van aard en ondergaat altijd een wetenschappelijke kwaliteitstoets.

Onderzoek

SWOV-kennis is openbaar. Op swov.nl vindt u het resultaat van ons onderzoek in SWOV-rapporten, talrijke factsheets maar bijvoorbeeld ook (wetenschappelijke) artikelen en boeken waar SWOV-onderzoekers een bijdrage aan hebben geleverd.

Het verhaal van Jetty

Hij kreeg een taakstraf van 180 uur, ik levenslang!!

Op 23 september 2011 was ik na een avonddienst als wijkverpleegkundige op weg naar huis. Op ongeveer 10 minuten fietsen van huis moest ik wachten voor een rood verkeerslicht. Links van mij stond een auto te wachten ook voor het verkeerslicht. Toen mijn licht groen werd, ben ik op de fiets gestapt. Dan ben ik een stukje kwijt. Ik werd “wakker” toen ik klem onder mijn fiets onder de auto lag en over het asfalt werd geschoven. De automobilist remde niet!

> Lees het hele verhaal >
> Lees meer verhalen van verkeersslachtoffers >

Laat uw stem horen!

Heeft u tips, aandachtspunten, een vraag of wilt u meer informatie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met u op. 

Form
naamemailfield
berichtfield

Alcoholslot moet een standaard veiligheidsmaatregel worden >>