[TERUGBLIK januari 2021] De Europese Unie geeft toe dat het halveren van het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden niet is gelukt. Sommige EU landen hebben maatregelen doorgevoerd waardoor 47% minder doden en zwaargewonden zijn gerealiseerd. Zichtbaar positioneert Nederland zich als het slechtste jongentje van de klas.

Gemiddelde Europese daling is 24% en Nederland laat een stijging zien van 6% in doden over de periode 2010 – 2020… Dit is schandalig voor een rijk land als Nederland, zelfs in het eerste Corona jaar met veel minder reiskilometers, zeggen voorlopige cijfers dat het aantal verkeersdoden opnieuw zal stijgen in 2020.

De European Transport Safety Council (ETSC) brengt een jaarlijks rapport uit over de ranglijst van Europese landen betreffende de verkeers(on)veiligheid. Nederland stond jarenlang vrij hoog op deze lijst, maar de laatste jaren is daar danig de klad in gekomen. De Nederlandse cijfers laten een stagnatie of een stijging zien. Zo is het aantal dodelijke slachtoffers (per miljoen inwoners) van 2010 – 2019 gestegen, terwijl het doel was een daling (!) naar 500 in 2020 (voor heel Nederland), naast maximaal 10 500 ziekenhuisgewonden. Beide cijfers zullen met geen mogelijkheid meer gehaald gaan worden, ondanks de verkeersbeperkende maatregelen i.v.m. de Covid-19 pandemie (zie onder).

De oorzaken van de slechte cijfers zijn allereerst de verslechterende mentaliteit van de weggebruikers in combinatie met een steeds geringere handhavingsinspanning van de Politie (en dus pakkans). Dat is de Politie niet kwalijk te nemen, de politiek is hiervoor verantwoordelijk, die steeds meer taken bij de Politie neerlegt en anderzijds de beschikbare middelen vermindert. Daarnaast is het de volstrekte onwil van de politiek om nu echt eens effectieve (technische) maatregelen verplicht in te voeren, maar deze almaar voor zich uit blijft schuiven. Als voorbeeld kan de ‘Informerende Snelheids-Assistent’ (ISA) worden genoemd. Er was toegezegd dat deze per 1/1/2014 verplicht zou worden ingevoerd voor alle nieuwe auto’s EU-wijd, maar onder druk van de autolobby is dat iedere keer weer verder vooruitgeschoven, nu is dan de datum van 1/1/2022 beloofd, maar vooralsnog is het ‘eerst zien, dan geloven’.

Ook kan de werkwijze van de automobielindustrie worden genoemd. Het bouwen van voertuigen die meer dan 300 km/h kunnen rijden voor de openbare weg is natuurlijk volstrekte waanzin. Het toelaten hiervan op de openbare weg grenst aan crimineel gedrag, want dit riekt naar uitlokking: je koopt geen auto die 300+ kan om er netjes 100 mee te gaan rijden. Criminele figuren maken dan ook gretig gebruik van de absurde snelheden die met dit soort voertuigen bereikt kunnen worden. Het wordt hoog tijd om de automobielindustrie eens te confronteren met een schadeclaim wegens productaansprakelijkheid. Want de automobielindustrie is geen haar beter dan de tabaksindustrie: winst vindt men belangrijker dan mensenlevens.

Zolang de politiek haar oren laat hangen naar de korte-termijn belangen van de automobiel-industrie zullen mensenlevens, menselijk welzijn en het milieu daaraan ondergeschikt blijven. En voor de bühne maar roepen ‘ieder slachtoffers is er één teveel’……..

De VVS wil de druk op de overheid vergroten om effectief te gaan werken aan het verminderen van verkeersdoden en gewonden. Naast effectieve Europese voorbeelden moet in Nederland meer prioriteit komen voor het terugbrengen van fietsslachtoffers door invoering van een helmplicht, verbetering en verbreding fietspaden, maar ook het aanpakken van gevaarlijke oversteek punten. Daarnaast is het van groot belang de groep verkeersrecidivisten en veroorzakers van een groot aantal aanrijdingen, zoals alcoholisten, drugsgebruikers , notoire roodlicht rijders, snelheidsduivels , fors zwaarder te bestraffen. Waarbij pijn in de portemonnee zeker moet worden meegenomen. Ook moderne technologie zoals alcoholsloten, snelheidsbegrenzers kunnen een belangrijke ondersteuning geven.

De VVS zal als lid van de internationale FEVR - FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES VICTIMES DE LA ROUTE gezamenlijk optrekken in Brussel om de verkeersveiligheid te bevorderen en het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden te verminderen. Binnen Nederland hebben we de primaire taak met resulterende maatregelen te komen. om de beschamende daling van Nederland in de Europese ranking, weer terug te brengen tot een plaats in de top vier. Het onnodige menselijke leed dat voortvloeit uit de sterke toename verkeersdoden, laat zien dat Nederland het wegzakken naar een elfde plaats op de Europese ranglijst, zich niet langer kan veroorloven.
Opschalen (Nationaal als Internationaal) is het devies.

Het verhaal van Ingrid

Het was in de vroege ochtend van 31 oktober 2020. Ik ging met mijn herdershond zijn dagelijkse rondje door het bos en langs het dorp fietsen. Geen betere manier om de dag te beginnen! Ik stak de provinciale autoweg over en sloeg rechtsaf het fietspad op richting het dorp. Het fietspad loopt naast de weg en wordt daarbij gescheiden door een groenstrook. Aan de andere kant ligt naast de sloot een boerenerf met dichte bosachtige begroeiing.

> Lees het hele verhaal >
> Lees meer verhalen van verkeersslachtoffers >

Laat uw stem horen!

Heeft u tips, aandachtspunten, een vraag of wilt u meer informatie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met u op. 

[Form form12345 not found!]

Handsfree bellen in de auto moet verboden worden.. >>