[TERUGBLIK januari 2021] Half maart is Nederland in ‘lock-down’ gegaan vanwege de uitbraak van Covid-19. Dit had ook een sterke daling van de verkeersdrukte tot gevolg. Aanvankelijk was de hoop dat dit ook tot een verlaging van de aantallen slachtoffers aanleiding zou geven, maar die hoop bleek helaas ijdel. Binnen de foutenmarge van de statistiek bleek er geen daling te hebben plaatsgevonden.

Maar wat wel duidelijk bleek was dat het aantal invorderingen van het rijbewijs zeer sterk was toegenomen. Omdat in Nederland het rijbewijs pas wordt ingevorderd als een overschrijding van meer dan 50 km/h (na correctie) is vastgesteld (en niet met een camera omdat dan niet ondubbelzinnig kan worden vastgesteld wie de bestuurder was) kan hieruit probleemloos de conclusie worden getrokken dat er op de rustiger wegen idioot gejakkerd werd. Want uiteraard zijn er veel meer bestuurders geweest die het niet zo nauw namen met de maximumsnelheid, maar minder dan 50 km/h te hard reden en dus geen invordering kregen opgelegd.

Daarnaast is de pakkans nogal laag, dus dat de snelheden massaal zijn overtreden is wel duidelijk. En met hogere snelheden is de kans op een aanrijding aanzienlijk hoger en zijn de gevolgen veel ernstiger. Kortom, de slachtoffercijfers tijdens de lockdown laten duidelijk zien dat de handhaving zwaar tekortschiet en dat ‘speed kills’. Beide weten we al de nodige jaren, maar voor degene die nog niet was overtuigd: deze cijfers spreken boekdelen.

Opgemerkt kan worden dat als ‘Intelligente SnelheidsBegrenzers’ (de ‘harde’ variant van de ISA) verplicht waren geweest, dit niet op had kunnen treden en er dus vele levens gered waren, evenals vele ziekenhuisgewonden voorkomen.

Het verhaal van Ingrid

Het was in de vroege ochtend van 31 oktober 2020. Ik ging met mijn herdershond zijn dagelijkse rondje door het bos en langs het dorp fietsen. Geen betere manier om de dag te beginnen! Ik stak de provinciale autoweg over en sloeg rechtsaf het fietspad op richting het dorp. Het fietspad loopt naast de weg en wordt daarbij gescheiden door een groenstrook. Aan de andere kant ligt naast de sloot een boerenerf met dichte bosachtige begroeiing.

> Lees het hele verhaal >
> Lees meer verhalen van verkeersslachtoffers >

Laat uw stem horen!

Heeft u tips, aandachtspunten, een vraag of wilt u meer informatie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met u op. 

[Form form12345 not found!]

Handsfree bellen in de auto moet verboden worden.. >>