Oprichting 4 juli 1995 door Jan en Suzan de Kroes | 4 juli 1995 NRC
ARNHEM, 4 JULI. “Elk jaar komen er in Nederland teveel mensen om het leven door verkeersongelukken en raken mensen gewond in het verkeer. Daar kan heel goed iets aan gedaan worden, maar daar is grote maatschappelijke druk voor nodig.” J. de Kroes, emeritus-hoogleraar transportveiligheid in Delft, spreekt met nadruk. De Kroes, die onder meer bekendheid verwierf door als lid van de Spoorwegongevallenraad voortijdig uitspraken te doen over de toedracht van het treinongeval in Hoofddorp eind 1992, presenteerde als voorzitter gisteren de net opgerichte Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS).

Deze landelijke vereniging wil opkomen voor de belangen van verkeersslachtoffers, en tevens de verkeersveiligheid onder de aandacht brengen van politici en wetenschappers.

“De krachten van de slachtoffers worden in deze vereniging voor het eerst gebundeld. En zij worden in de gelegenheid gesteld bezig te zijn met hun probleem”, zegt De Kroes. Het begrip slachtoffer wordt door de vereniging overigens ruim geïnterpreteerd; niet alleen de primair getroffenen, ook familie, vrienden, getuigen, hulpverleners en zelfs veroorzakers (tenzij sprake is van een misdrijf) worden ertoe gerekend.De Kroes legt uit wat de vereniging van plan is. “Er komt een meldpunt voor gevaarlijke situaties en ongevallen. Ongevallen zullen geanalyseerd en gedocumenteerd worden door een speciale commissie en op basis van die gegevens kunnen bepaalde zaken onder de aandacht worden gebracht. Verder worden er contacten tussen lotgenoten georganiseerd, en er moet een jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers komen. Het heeft mij altijd gegriefd dat er voor deze groep mensen geen herdenking is.”

Onderstaande de actuele status van de verkeersveiligheid, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt, van de terminologie welke is gebruikt in de oprichtingsakte.

  1. Deze landelijke vereniging wil opkomen voor de belangen van verkeersslachtoffers, verder worden er contacten tussen lotgenoten georganiseerd en moet er Jaarlijks een herdenking voor Verkeersslachtoffers en nabestaanden komen.
    Lees verder...
  2. Verkeersslachtoffers bundelen krachten en vragen aandacht.
  3. De vereniging wil niet alleen de slachtoffers steunen, maar ook een mentaliteitsverandering tot stand brengen. En zij worden in de gelegenheid gesteld bezig te zijn met hun probleem”, In het Zwartboek sectie 2.5 leest u er meer over. Hier kunt u het Zwartboek downloaden.
  4. “De krachten van de slachtoffers worden in deze vereniging voor het eerst gebundeld. En zij worden in de gelegenheid gesteld bezig te zijn met hun probleem”. Lees verder in het letselschaderapport van de Universiteit Utrecht.
  5. “We willen de link leggen tussen de gevolgen van ongevallen en de preventie ervan.” en tevens de verkeersveiligheid onder de aandacht brengen van politici en wetenschappers. Ongevallen zullen geanalyseerd en gedocumenteerd worden door een speciale commissie en op basis van die gegevens kunnen bepaalde zaken onder de aandacht worden gebracht. In het Zwartboek pagina 88 en verder leest u er meer over. Hier kunt u het Zwartboek downloaden.
  6. De persoonlijke betrokkenheid van de bestuursleden bij de materie is groot. De meeste van hen hebben zelf of in hun directe omgeving te maken gehad met een verkeersongeval. De onbezoldigde en gepassioneerde VVS bestuurders blijven zich samen met de Leden en Sympathisanten onverminderd inspannen om er in vele opzichten te zijn voor Verkeersslachtoffers en nabestaanden. In de wetenschap dat voorkomen altijd beter is, geven wij als ervaringsdeskundigen adviezen en roepen de politiek op om met effectieve maatregelen te komen. voor een veiliger verkeersgedrag op de Nederlandse wegen. Zie het “Zwartboek 2015 en de Appendices 2016 – 2017 – 2018 – 2019 en binnenkort 2020” Hier kunt u het Zwartboek en de Appendices downloaden.

 

Het verhaal van Ingrid

Het was in de vroege ochtend van 31 oktober 2020. Ik ging met mijn herdershond zijn dagelijkse rondje door het bos en langs het dorp fietsen. Geen betere manier om de dag te beginnen! Ik stak de provinciale autoweg over en sloeg rechtsaf het fietspad op richting het dorp. Het fietspad loopt naast de weg en wordt daarbij gescheiden door een groenstrook. Aan de andere kant ligt naast de sloot een boerenerf met dichte bosachtige begroeiing.

> Lees het hele verhaal >
> Lees meer verhalen van verkeersslachtoffers >

Laat uw stem horen!

Heeft u tips, aandachtspunten, een vraag of wilt u meer informatie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met u op. 

[Form form12345 not found!]

Handsfree bellen in de auto moet verboden worden.. >>