11 juli 2019 | De politiek draagt uit dat men de verkeersveiligheid wil verhogen en de aantallen slachtoffers terug wil brengen. “Goal zero”, oftewel nul verkeersdoden. Klinkt prachtig, maar wat is de praktijk?

Wij constateren, helaas, dat er een gapend gat zit tussen wat met de mond beleden wordt en het eigenlijke beleid. Laten we beginnen met de doelen die in 2008 gesteld zijn voor de aantallen slachtoffers in 2020: maximaal 500 doden en 10 500 ziekenhuis-gewonden. Hoewel deze doelstellingen naar onze mening weinig ambitieus waren, gegeven wat technisch mogelijk is (maar door de effectieve lobby van de automobielindustrie wordt tegengehouden), gaan we deze doelstellingen met geen mogelijkheid halen.

Integendeel, de cijfers lopen de laatste jaren weer op en deze doelstellingen komen dus steeds verder uit beeld. Dus wat doen we: we vervangen deze concrete streefcijfers door het prachtige doel van nul slachtoffers, daar kan niemand tegen zijn. Alleen zeggen we er niet bij wanneer dit bereikt zou moeten zijn. Oftewel, dat wordt St. Juttemis. Dus of we hier veel mee opschieten is maar de vraag. Wij vinden dat er een duidelijk tijdpad gesteld dient te worden om de ontwikkelingen te kunnen monitoren en, waar nodig, te kunnen bijsturen. “Goal zero” bekt goed, maar is volstrekt vrijblijvend. Vergelijk dit met de streefcijfers voor de CO2 uitstoot.

Maar hiermee is nog lang niet alles gezegd. De aantallen slachtoffers en de ernst van de gevolgen van aanrijdingen nemen snel toe met de snelheid (voor meer details: zie ons Zwartboek en de verschillende Appendices). Het terugbrengen van de snelheid in combinatie met effectieve handhaving, is dus een hele goede manier om de aantallen slachtoffers en de ernst van de gevolgen van aanrijdingen te verminderen. Maar wat doet de politiek: die verhoogt de maximum snelheid op de snelwegen naar 130 km/h! De toenmalige minister stelde dat dit 5 extra doden tot gevolg zou hebben (“….en dat compenseren we elders wel”, werd eraan toegevoegd). Hoe dit te rijmen valt met de uitspraak “dat ieder slachtoffer er een teveel is” is ons een volslagen raadsel, nog afgezien van de weinig kiese manier waarmee de minister over mensenlevens spreekt!.

En het gaat ook nog eens geheel voorbij aan de (geschatte) 165 extra ziekenhuis-gewonden en de honderden miljoenen extra materiële schade. Maar in de praktijk blijken er zo’n 35 extra doden meer te betreuren zijn en waarschijnlijk zo’n 1200 ziekenhuisgewonden! En iets van een miljard (!) Euro extra materiële schade. Tel uit je winst. Je zou dan verwachten dat de politiek ras op z’n schreden terug zou keren, maar nee, de VVD heeft bij de kabinetsformatie juist bedongen dat er niet getornd gaat worden aan de 130 km/h. Hoe serieus we de uitspraken van de politiek moeten nemen in het licht van het eigenlijke beleid mag U zelf bepalen.

Door: Hans van Maanen (Algemeen bestuurslid VVS en commissie ongevalsanalyse)

Het verhaal van Ingrid

Het was in de vroege ochtend van 31 oktober 2020. Ik ging met mijn herdershond zijn dagelijkse rondje door het bos en langs het dorp fietsen. Geen betere manier om de dag te beginnen! Ik stak de provinciale autoweg over en sloeg rechtsaf het fietspad op richting het dorp. Het fietspad loopt naast de weg en wordt daarbij gescheiden door een groenstrook. Aan de andere kant ligt naast de sloot een boerenerf met dichte bosachtige begroeiing.

> Lees het hele verhaal >
> Lees meer verhalen van verkeersslachtoffers >

Laat uw stem horen!

Heeft u tips, aandachtspunten, een vraag of wilt u meer informatie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met u op. 

[Form form12345 not found!]

Handsfree bellen in de auto moet verboden worden.. >>